biografia

Urodziłem się w Chrzanowie, tam też stawiałem swoje pierwsze kroki muzyczne i tekściarskie. W liceum przewinąłem się przez kilka miejscowych zespołów rockowych i zacząłem pisać swoje własne utwory. Jednocześnie z gitarą elektryczną i rockiem interesowałem się też łagodniejszą stroną piosenki – poezją śpiewaną.

Jako autor i wykonawca zadebiutowałem na Studenckim Festiwalu Piosenki w roku 1986. Od tego czasu związałem się z krakowskim środowiskiem piosenkarzy studenckich, a w szczególności z klubem „Pod Jaszczurami”.

…wielu młodych artystów (…) pisało i śpiewało teksty pełne zachwytów nad wschodami i zachodami słońca, nad kolorem nieba i trawy. Niewielu wszakże przekroczyło granice grafomanii, czy łaskawiej sądząc – naiwności. Jednym z tych niewielu był Maciej Danek.

Jan Poprawa, „Trzynastu Poetów”, Wydawnictwo MCDN, Kraków 2003

Występowałem na scenach krakowskich klubów studenckich, a wkrótce również poza Krakowem. W ciągu kilku lat zdobyłem szereg nagród i wyróżnień na ogólnopolskich festiwalach i przeglądach piosenkarskich. Od roku 1988 jestem członkiem Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR.

Od roku 1992 mieszkam Kalifornii, gdzie od czasu do czasu udzielam się w miejscowym środowisku polonijnym, organizując imprezy z udziałem lokalnych artystów. Jednym z takich przedsięwzięć jest cykliczny wieczór z muzyką i poezją „Zatoka Poezji”.

Scroll to Top